Overgrep - Vern mot overgrep

Lenke: Overgrep - Vern mot overgrep

Original tittel: Vold og overgrep mot barn med funksjonsnedsettelser - Seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming

Tema: Psykisk helse, Traumer, stress og overgrep, Utviklingsforstyrrelser, Voldsrisiko og kriminalitet

Emner: Utviklingsforstyrrelser, Traumer, stress og overgrep, Forebygging

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Språk: Norsk