Pårørendeveileder: veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Lenke: Pårørendeveileder: veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Først publisert: 10.01.2017

Sist faglig oppdatert: 28.01.2019

Tema: Psykisk helse, Nevrologi, Eldre, Alderspsykiatri, Barn og unges psykiske helse, Psykisk helsearbeid, Utviklingsforstyrrelser

Emner: Barn og unge, Psykisk helsearbeid, Utviklingsforstyrrelser, Alderspsykiatri

Dokumenttype: Retningslinjer, Veiledere

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk