Personlighetsforstyrrelser - borderline og antisosial - britiske retningslinjer

Lenke: Personlighetsforstyrrelser - borderline og antisosial - britiske retningslinjer

Original tittel: Personality disorders: borderline and antisocial

Først publisert: 01.04.2022

Tema: Psykisk helse, Personlighetsforstyrrelser

Emner: Personlighetsforstyrrelser

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: National Institute for Health and Care Excellence (NICE)

Språk: Norsk