Psykose - Nedtrapping av psykofarmaka

Lenke: Psykose - Nedtrapping av psykofarmaka

Original tittel: Kliniske råd for nedtrapping og seponering av antipsykotiske legemidler

Først publisert: 04.03.2020

Sist faglig oppdatert: 12.05.2021

Tema: Psykisk helse, Schizofreni og psykose

Emner: Psykose, Schizofreni

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk psykiatrisk forening

Språk: Norsk