Veileder for behandlere som skal dokumentere skader som kan ha strafferettslige konsekvenser

Lenke: Veileder for behandlere som skal dokumentere skader som kan ha strafferettslige konsekvenser

Description:

Veilederen er ment som en hjelp til leger som kommer i kontakt med akutte skadetilfeller, og erstatter ikke lærebøker i rettsmedisin. Vurdering av skadefølger (fysiske eller psykiske) er ikke omtalt. Justissekretariatene 2007.

Først publisert: 03.12.2015

Sist faglig oppdatert: 12.02.2016

Tema: Psykisk helse, Voldsrisiko og kriminalitet

Emner: Voldsrisiko og kriminalitet

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Den rettsmedisinske kommisjon - psykiatrisk gruppe

Språk: Norsk