Veileder i barne- og ungdomspsykiatri

Lenke: Veileder i barne- og ungdomspsykiatri

Description:

Delt i tre hoveddeler: Diagnostikk Tilstandsbilder og Andre arbeidsområder. Skrevet av forskjellige forfattere.

Først publisert: 03.12.2015

Sist faglig oppdatert: 14.06.2021

Tema: Barn og unges psykiske helse

Emner: Barn og unge

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Språk: Norsk