Veileder i barne- og ungdomspsykiatri

Lenke: Veileder i barne- og ungdomspsykiatri

Description:

Delt i tre hoveddeler: Diagnostikk Tilstandsbilder og Andre arbeidsområder. Skrevet av forskjellige forfattere.

Tema: Barn og unge, Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse

Emner: Barn og unge, Psykisk helse

Dokumenttype: Veiledere, Oppslagsverk

Utgiver: Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Språk: Norsk