Veileder til Retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming

Lenke: Veileder til Retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming

Først publisert: 01.01.2014

Tema: Psykisk helse, Traumer, stress og overgrep, Utviklingsforstyrrelser, Kjønn og seksualitet

Emner: Utviklingsforstyrrelser, Traumer, stress og overgrep, Kjønn og seksualitet

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Språk: Norsk