Vold og overgrep - Retningslinjer hos Helsedirektoratet

Lenke: Vold og overgrep - Retningslinjer hos Helsedirektoratet

Original tittel: Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

Først publisert: 05.03.2020

Sist faglig oppdatert: 05.03.2020

Tema: Psykisk helse, Voldsrisiko og kriminalitet

Emner: Voldsrisiko og kriminalitet

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk