ROP-lidelser - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse

Lenke: ROP-lidelser - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse

Description:

Retningslinjen skal sikre at personer med rus- og psykisk lidelse får helhetlige og koordinerte tjenester.

Først publisert: 14.03.2012

Sist faglig oppdatert: 13.06.2022

Tema: Rus og avhengighet, Schizofreni og psykose

Emner: ROP-lidelser (rus og psykiatri), Rus og avhengighet

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk