Sterilisering (lovfortolkning, søknadsskjema mm.)

Lenke: Sterilisering (lovfortolkning, søknadsskjema mm.)

Tema: Lover og regler, Seksuell helse

Emner: Sterilisering

Dokumenttype: Pasientinformasjon, Regelsamlinger, Lovkommentarer

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk