Alkohol - lover og forskrifter - veiledere

Lenke: Alkohol - lover og forskrifter - veiledere

Description:

Fortolkninger av alkoholloven. Salgs-, skjenke- og tilvirkningsbevilling. Ansvarlig alkoholhåndtering og kunnskapsprøven. Reklameforbud.

Først publisert: 17.01.2023

Sist faglig oppdatert: 17.01.2023

Tema: Helsefremmende og forebyggende tiltak, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Lover og regler, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Veiledere, Lover og regler

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk