Alkohol - lover og forskrifter

Lenke: Alkohol - lover og forskrifter

Description:

Fortolkninger av alkoholloven. Salgs-, skjenke- og tilvirkningsbevilling. Ansvarlig alkoholhåndtering og kunnskapsprøven. Reklameforbud.

Først publisert: 17.01.2023

Sist faglig oppdatert: 17.01.2023

Tema: Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Lover og regler

Dokumenttype: Lover og regler

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk