Alkohol i Norge: Et folkehelseperspektiv på alkohol

Lenke: Alkohol i Norge: Et folkehelseperspektiv på alkohol

Description:

Alkoholbruk i Norge

Først publisert: 08.08.2014

Sist faglig oppdatert: 21.09.2021

Tema: Helsefremmende og forebyggende tiltak, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Rus og avhengighet

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk

Metabeskrivelse: alkohol