NOST – Nasjonalt verktøy for observasjon av smitteforebyggende tiltak i helsetjenesten

Intern lenke: NOST – Nasjonalt verktøy for observasjon av smitteforebyggende tiltak i helsetjenesten

Intro:

NOST er en webbasert løsning utformet for å forenkle arbeidet med å observere og registrere i hvilken grad klinisk helsepersonell etterlever anbefalinger om smitteforebyggende tiltak. Første versjon av løsningen har fire moduler; håndhygiene, bruk av engangshansker, smykker-ringer-negler, og personlig beskyttelsesutstyr. Men de for dårlig integrert i sykepleierens praksis. Det har bekymret meg lenge, sier Mette Fagernes v/FHI

Først publisert: 22.03.2022

Tema: Sykepleie

Emner: Sykepleie

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk