Nasjonal faglig retningslinje for helsetjenestetilbud til personer med kjønnsinkongruens

Sist faglig oppdatert: 09. juni 2021