Helsedirektoratet

Nasjonal faglig retningslinje for diagnostisering og behandling av kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)

Sist faglig oppdatert: 15. februar 2022