Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer

Sist faglig oppdatert: 22. mai 2020 Skriv ut

Fastlegens arbeid og ansvar ved malignt melanom

Forebygging

Diagnostisering

Genetikk

Behandling av lokalisert sykdom / Kurativ behandling

Oppfølging og etterkontroll etter avsluttet kurativ behandling

Behandling av metastaserende sykdom / Livsforlengende og palliativ behandling

Sjeldne svulster

Metode og prosess