Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med pancreaskreft

Sist faglig oppdatert: 05. juli 2021

Diagnose

Inndeling i stadier

Oppfølging og etterkontroll etter kurativ behandling

Metode og prosess

Addendum