Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft

Sist faglig oppdatert: 27. januar 2023

Markører

Behandling med kurativ intensjon

Oppfølging og kontroll

Metode og prosess