Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning

Sist faglig oppdatert: 13. desember 2016 Skriv ut

Strukturert hjelp til røykeavvenning

Bruk av legemidler til røykeslutt