Nasjonale faglige råd for multidoseordningen

Sist faglig oppdatert: 23. september 2019 Skriv ut

Samhandling og rutiner

Multidose til den enkelte pasient

Legemiddelhåndtering av multidose

Multidoseleveranser fra apotek

Evaluering og tiltak