Helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn: «Det finnes hjelp»

Sist faglig oppdatert: 16. desember 2020

Helhetlig behandlingstilbud

Lavterskeltjeneste

Utredning av pasienter

Behandling av pasienter

Differensiert psykologisk behandling

Legemiddelbehandling

Oppfølging etter behandling