Råd ved bruk av sosiale medier i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Sist faglig oppdatert: 30. november 2022 Skriv ut

Helsehjelp, taushetsplikt og personvern i sosiale medier

Melde- og varslingsplikt på sosiale medier