Prioriteringsveileder – barnekirurgi

Sist faglig oppdatert: 21. juni 2016

Tilstander for barnekirurgi

Anorectale lidelser/obstipasjon/analfissur/rectalprolaps i fremre anus

Fimose

Følgetilstander av medfødte misdannelser

Hydronefrose/hydroureter

Hypospadi og genitale anomalier

Lyskebrokk uten inkarserasjon

Navlebrokk - barn over 2 år

Testikkelretensjon - barn under 18 måneder

Urininkontinens som omfatter daginkontinens - barn over 6 år

Vesicoureteral reflux mer enn grad II