Prioriteringsveileder – blodsykdommer

Sist faglig oppdatert: 02. november 2015

Tilstander for blodsykdommer

Anemi annet enn jernmangelanemi

Blødningstendens

Hemokromatose

Monoklonal gammopati

Neutropeni

Proliferative tilstander

Trombocytopeni

Venøs blodpropptendens