Førerkort – veileder til helsekrav

Sist faglig oppdatert: 21. juli 2022

Definisjoner: Førerkortgrupper, kjørevurdering m.v. (§ 1)

Førers ansvar, egenerklæring, meldeplikten (§§ 2–3)

Helseundersøkelse, helseattest, søkers informasjonsplikt og dispensasjon (§§ 4–8)

Syn (§§ 9–13)

Hørsel (§ 14)

Kognitiv svikt (§ 15)

TIA eller hjerneslag

Koronarsykdom

Spesifikke hjertearytmier

Wolf-Parkinson-White (WPW), AV-knute re-entry-takykardi (AVNRT) og AV-re-entry-takykardi (AVRT)

Forskriftstekst

Førerkortgruppe 1

Uten synkope: Helsekrav oppfylt.

Med synkope: Helsekrav oppfylt en uke etter vellykket behandling og etter anbefaling fra relevant spesialist.

Førerkortgruppe 2 og 3

Uten synkope: Helsekrav oppfylt dersom det ikke foreligger palpitasjoner eller er påvist atrieflimmer. Ved atrieflimmer er helsekrav oppfylt en uke etter vellykket ablasjon og etter anbefaling fra relevant spesialist.

Med synkope: Helsekrav oppfylt tre måneder etter vellykket behandling og etter anbefaling fra relevant spesialist.

Førerkortforskriften Vedlegg 1 § 27 annet ledd nr. 4–5

​​​​​​​

I tillegg gjelder det generelle helsekravet i § 25.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Implanterte defibrillatorer (ICD)

Klaffesykdommer

Respirasjonssvikt (§ 38)

Svekket førlighet (§ 41)

Andre sykdommer og helsesvekkelser (§§ 42–44)

Overgangsbestemmelser (§§ 45–46)