Veileder for legevakt og legevaktsentral

Sist faglig oppdatert: 28. februar 2020 Skriv ut

Organisering av legevakt

Legevaktsentralen

Telefoni og nødnett

Legevaktlokale

Dokumentasjon

Kvalitetsarbeid og pasient- brukersikkerhet

Legevakt og beredskapsplaner

Kompetanse og opplæring

Utrykning og sykebesøk

Volds- og overgrepshåndtering

Ansattes sikkerhet

Samarbeids- og samhandlingsparter