Prioriteringsveileder – fysikalsk medisin og rehabilitering

Sist faglig oppdatert: 02. november 2015

Tilstander for fysikalsk medisin og rehabilitering

Følger av hjerneskade

Følge av kroniske og/eller progredierende sykdommer i nervesystemet

Nakkesmerter med og uten nerverotsaffeksjon

Ryggsmerter med og uten nerverotsaffeksjon