Prioriteringsveileder – fysikalsk medisin og rehabilitering

Sist faglig oppdatert: 02. november 2015 Skriv ut

Tilstander for fysikalsk medisin og rehabilitering

Følger av hjerneskade

Følge av kroniske og/eller progredierende sykdommer i nervesystemet

Nakkesmerter med og uten nerverotsaffeksjon

Ryggsmerter med og uten nerverotsaffeksjon

Skuldersmerter

Tilstander knyttet til ekstremitetene (unntatt skulder)

Utbredte muskelsmerter og sammensatte, uavklarte tilstander preget av funksjonssvikt av flere årsaker (tretthet, kognitive vansker, sammensatte psykososiale problemer)