Prioriteringsveileder – gastroenterologisk kirurgi

Sist faglig oppdatert: 02. november 2015 Skriv ut

Tilstander for gastroenterologisk kirurgi

Alarmsymptomer

Brokk - alle typer bukvegg- og lyskebrokk og perineale brokk

Divertikulose med komplikasjon

Frisk rectalblødning

Gallestein

Gastrøsofageal reflukssykdom med spørsmål om operativ behandling

GI kreft - mistanke eller verifisert

IBD inflammatorisk tarmsykdom

Proktologisk tilstander uten blødning