Prioriteringsveileder – gastroenterologisk kirurgi

Sist faglig oppdatert: 02. november 2015

Tilstander for gastroenterologisk kirurgi

Gastrøsofageal reflukssykdom med spørsmål om operativ behandling

IBD inflammatorisk tarmsykdom