Prioriteringsveileder – geriatri

Sist faglig oppdatert: 02. november 2015

Tilstander for geriatri

Komplisert kognitiv svikt

Falltendens og gangvansker

Funksjonssvikt utviklet over 4-12 uker