Prioriteringsveileder – ortopedi

Sist faglig oppdatert: 02. november 2015

Tilstander for ortopedi

Ankelinstabilitet

Artrose i skulder og albue

Ben- eller bløtvevstumor

Bløtdelslidelser og femuro-acetabulært impingement (FAI), hofte

Bruskskader i kne

Deformiteter i ekstremiteter og columna hos barn

Degenerativ rygg

Diabetesfot

Fot- og forfotslidelser - moderate og betydelige plager

Hofteartrose

Hoftelidelser hos barn

Infeksjoner i bevegelsesapparatet - subakutte eller kroniske med forverring over tid

Kneleddsartrose

Komplikasjoner og sekvele ved innsatt hofteprotese

Komplikasjoner og sekvele ved innsatt kneprotese

Kontrakturer, deformiteter og artrose i håndledd, håndrot og fingerledd

Ligamentskade i kne

Nervekompresjoner og andre bløtvevslidelser i hånd og arm

Nevroortopedi hos barn

Patellainstabilitet og fremre knesmerter

Posttraumatiske meniskskader i kne

Rotatorcuff-rupturer i skulder

Ryggsmerter med nevrologiske utfall - påvist prolaps

Skulderinstabiliteter

Subacromialt impingement i skulder

Tendinitter, tendinopatier og bursitter (ekskludert skulder) - ved moderate og uttalte plager