Prioriteringsveileder – øyesykdommer

Sist faglig oppdatert: 02. november 2015

Tilstander for øyesykdommer

Barn med lese- og skrivevansker

Barn med mistanke om sykdom i øyet/øyets omgivelser/fare for amblyopiutvikling

Barn under 5 år med symptomer på øyesykdom eller brytningsfeil

Diabetes mellitus med retinopati/mistanke om retinopati

Forhold ved øyelokk som i vesentlig grad påvirker syn og/eller synsfelt

Glaukom

Hornhinneforandringer med visusreduksjon av betydning for pasienten

Katarakt

Makulalidelse med utvikling av synssvekkelse/metamorfopsier og forventet behandlingseffekt

Ondartet sykdom i øyet, orbita eller øyets omgivelser - mistanke

Små barn med mistanke om øyesykdom

Stillingsfeil på øyelokk med risiko for skade av øyet

Tørr makuladegenerasjon

Tørt øye

Tåreveisproblemer