Prioriteringsveileder – revmatologi

Sist faglig oppdatert: 02. november 2015

Tilstander for revmatologi

Artroser

Inflammatoriske ryggsmerter

Muskel- og skjelettsmerter

Muskel- og skjelettsykdommer - lokaliserte, ved mistanke om revmatisk inflammatorisk sykdom

Osteoporose sekundært til revmatiske sykdommer

Sammensatte sykdomsbilder