Prioriteringsveileder – smertetilstander

Sist faglig oppdatert: 02. november 2015

Tilstander for smertetilstander

Langvarige smertetilstander - avklart utløsende årsak

Langvarige smertetilstander - som kan eller skal ivaretas i andre deler av helsetjenesten

Langvarige smertetilstander - uavklart årsak

Sterke smerter som er vanskelige å behandle

Subakutte smertetilstander - bekymring for kronifisering