– Jeg er glad i alle barn og har begynt med leksehjelp

Eldre somaliere i Norge har en sosial kapital og egne helseressurser som ofte ikke blir sett av kommunale tjenester og frivilligheten. De trenger møteplasser, interessegrupper og bedre norskopplæring. Dette kan bidra til at eldre somaliere får en god alderdom i Norge, skriver Ssanova, Hougen og Sverre i en ny artikkel i Tidsskrift for omsorgsforskning der sytten eldre somaliere er intervjuet.

– Jeg er glad i alle barn og har begynt med leksehjelp
Svetlana Ssanova, Maria Helene Hougen, Beate Sverre Lie. Foto: Privat
Publisert 09. november 2022 | Sist oppdatert 24. februar 2023

Klikk her for å lese artikkelen.