Å sanse verden med kroppen

Personer med multifunksjonshemming har samme rett som alle til å leve gode liv ut fra sine forutsetninger. Denne artikkelen handler om et utviklingsprosjekt ved Habiliteringstjenesten for voksne St. Olav HF, Trondheim kommune og Norsk Forbund for Utviklingshemming (NFU). Målet var å øke kunnskap hos nærpersoner om måter å øke livskvaliteten for voksne mennesker med multifunksjonshemming på.

Å sanse verden med kroppen
Sanse med kroppen. Foto Danica Ivulic Schattel
Publisert 02. november 2022 | Sist oppdatert 02. november 2022

Klikk her for å lese saken.