Antallet eldre innvandrere firedobles

Publiseringsdato 29.11.2022
Antallet eldre innvandrere firedobles
Astrid Syse og Marianne Tønnesen. Foto: Studio Vest

Det kan bli fire ganger så mange innvandrere over 80 år i Norge de neste 20 årene. Mange vil ha store behov for omsorgstjenester. Samtidig er det mye uformell familieomsorg i noen av disse gruppene, skriver Astri Syse og Marianne Tønnessen i en ny artikkel i Tidsskrift for omsorgsforskning.