CRPD-nettverk Vestland

USHT Vestland (Sogn og Fjordane) og USHT Vestland (Hordaland) har fått midlar frå Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til å starte og drive fagnettverk for tenester til personar med utviklingshemming. Fagnettverket skal gå over to år og fagpersonar frå 34 kommunar i Vestland fylke er invitert til å delta.

CRPD-nettverk Vestland
CRPD-nettverk Vestland. Foto: USHT
Publisert 02. november 2022 | Sist oppdatert 24. februar 2023

Klikk her for å lese saken.