Disse menneskene får for lite oppmerksomhet

Publiseringsdato 10.05.2023
Disse menneskene får for lite oppmerksomhet
Professor Anita Gjermestad ved Senter for omsorgsforskning. Foto: Privat

De opplever krenkelser på de fleste arenaer, har livslange hjelpebehov, er svært sårbare og kan ikke snakke sin egen sak, sier professor Anita Gjermestad ved Senter for omsorgsforskning.