En indre rasist ble vekket

Da forskerne analyserte feltstudier ved to sykehjem, oppdaget de diskriminering og rasisme både hos majoritetsnorske og minoritetsnorske medarbeidere overfor ansatte med minoritetsbakgrunn. Begrepene indre rasist og mikro-aggresjon ble anvendt for å tolke dataene. Også forskerne Ådland, Ramvi, Lavik og Gripsrud ble bevisst egen utøvelse av mikro-aggresjon da de omtalte minoritetsnorske som én gruppe.

En indre rasist ble vekket
Anne Kristine Ådland, Marta Høyland Lavik, Birgitta Haga Gripsrud og Ellen Ramvi. Foto: Privat
Publisert 15. desember 2022 | Sist oppdatert 24. februar 2023

Les mer: https://bit.ly/3uu3srd