Fikk du med deg disse?

Publiseringsdato 13.04.2023
Fikk du med deg disse?
Terje Emil Fredwall er redaktør i Omsorgsbiblioteket. Foto: Privat

Fire oppsummeringer av kunnskap ble publisert i Omsorgsbiblioteket i 2022 skriver Terje Emil Fredwall i Tidsskrift for omsorgsforskning. Stikkordene er:

• skeive eldre og helse- og omsorgstjenester

• beslutningsstøtte for personer med utviklingshemming

• oppgaveglidning i omsorgstjenestene

• implementering av retningslinjer og veiledere