Geografiske forskjeller i eldreomsorgen

Daniel Andre Voll Rød og Monika Dybdahl Jakobsen har skrevet en oppsummering av kunnskap om geografiske forskjeller i norsk eldreomsorg. Oppsummeringen belyser sentrale aspekter ved eldreomsorgen i norske kommuner basert på et omfattende materiale av forsknings- og utviklingsarbeider.

Geografiske forskjeller i eldreomsorgen
Daniel Andre Voll Rød. Foto: Privat
Publisert 16. april 2024 | Sist oppdatert 25. april 2024

Her kan du lese mer om oppsummeringen.