Ledelse av forbedringsarbeid i sykehjem og hjemmetjenester

Publiseringsdato 08.06.2020
Ledelse av forbedringsarbeid i sykehjem og hjemmetjenester
Foto: Shutterstock
En norsk studie beskriver utviklingen av en guide for ledere i arbeidet med å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet i sykehjem og hjemmetjenester. Guiden ble utformet i et samarbeid mellom avdelingsledere, forskere og representanter for pasienter og pårørende.