Leve hele livet

Senter for omsorgsforskning har laget en videoressurs for dere som arbeider med implementeringen av kvalitetsreformen Leve hele livet. De åtte videoene peker på hvordan prosessveiledning kan være en støtte i endrings- og utviklingsprosesser. Hver video avsluttes med en refleksjonsoppgave og to av videoene har øvingsoppgaver.
Leve hele livet
Leve hele livet. Foto: Senter for omsorgsforskning
Publisert 15. mars 2021 | Sist oppdatert 15. mars 2021

Besøk videoressursen.