Videoressurs for prosessveiledning

Logo Omsorgsbiblioteket

Disse videoene peker på hvordan prosessveiledning kan være en støtte i endrings- og utviklingsprosesser. De er laget for deg som arbeider med implementeringen av kvalitetsreformen Leve hele livet, men vil være relevante også for andre som jobber med utvikling og endring i kommunen. Hver video avsluttes med en refleksjonsoppgave og to av videoene har øvingsoppgaver.

1. Introduksjon

Om hva du vil finne i disse videoene og hvordan det kan brukes i endrings- og utviklingsarbeid.

Se videoen:

2. Hva skal du være oppmerksom på?

Om implementeringsfasen og hvorfor det er den mest kritiske fasen i endringsprosjekter.

Se videoen:

 

Referanser:

Styring og ledelse, forbedringsarbeid og innovasjon, kunnskapsnotat

Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse, fagbok

 

3. Hva kjennetegner prosessveilederrollen?

Om veiledningsbegrepet, om hvem som er eksperter, og om veiledningens retning og mål.

Se videoen:

 

Referanser:

Veiledningsmetodikk, håndbok

 

4. Hvordan sette gode rammer?

Om bevissthet rundt typen samtale og hvilken veiledningsform som passer til denne.

Se videoen:

 

Referanser:

De veiledningslike samtalene, artikkel

Veiledning; mer enn ord, fagbok

5. Hva kjennetegner god veiledning?

Om hvor vi skal og hvordan vi kommer oss dit? Veiledningsprosessens tre faser.

Se videoen

 

Referanser:

Ledelse som kommunikasjon, arbeidsnotat

Systemisk veiledning i profesjonell praksis, fagbok

6. Hvilke spørsmål fremmer endring og utvikling?

Om hvilke spørreformer som egner seg til å utvide perspektivet i en prosessveiledning.

Se videoen:

Referanser:

Systemisk intervjumetodik, fagbok

7. Motstand og endringstrøtthet

Om hvilke tegn du skal se etter og hvilke verktøy du har i beredskapskassa. 

Se videoen:

 

Referanser:

Hvordan organisasjoner fungerer, fagbok

Hvordan organisasjoner fungerer, oppgaver

8. Fikk vi det til?

Om hva som er prosessveilederens rolle i avslutningen av prosjektet.

Se videoen:

 

Referanser:

Styring og ledelse, forbedringsarbeid og innovasjon, kunnskapsnotat

(/omsorgsbiblioteket/leve-hele-livet/videoressurs-for-prosessveiledning)