Oppsummert kunnskap om bleier til voksne

Publiseringsdato 13.09.2023
Oppsummert kunnskap om bleier til voksne
Å snakke om at en ikke klarer å holde på urinen eller avføringen kan være så vanskelig at mange forsøker å skjule det for legen, forteller Jeanne Helene Boge. Foto: Shutterstock

Jeanne Helene Boge har skrevet en oppsummering av kunnskap om bleier til voksne for Senter for omsorgsforskning. Skam, skyldfølelse, selvmordstanker og relasjonsproblemer er bare noen av begrepene som knyttes til bleiebruk.