Pårørende er knapt å se, pasienter er helt fraværende

Kommunale etikkomiteer kan bidra til bedre samhandling. Likevel deltar pårørende svært sjeldent, og pasienter er ikke med i det hele tatt, skriver Karlsen, Magelssen og Thoresen i Tidsskrift for omsorgsforskning.

Pårørende er knapt å se, pasienter er helt fraværende
Forfatterne. Foto: Privat.
Publisert 25. august 2023 | Sist oppdatert 25. august 2023

Klikk her for å lese artikkelen.