Pårørende er knapt å se, pasienter er helt fraværende

Publiseringsdato 25.08.2023
Pårørende er knapt å se, pasienter er helt fraværende
Forfatterne. Foto: Privat.

Kommunale etikkomiteer kan bidra til bedre samhandling. Likevel deltar pårørende svært sjeldent, og pasienter er ikke med i det hele tatt, skriver Karlsen, Magelssen og Thoresen i Tidsskrift for omsorgsforskning.