Pårørendes erfaring med velferdsteknologi i hjemmet

Tre engelske forskere har gjennomført en systematisk litteraturstudie av internasjonal forskningslitteratur om pårørende til personer med demens sine erfaringer med bruk av velferdsteknologi i hjemmet.

Pårørendes erfaring med velferdsteknologi i hjemmet
Publisert 19. juni 2024 | Sist oppdatert 20. juni 2024

Klikk her for en kort forskningsomtale.

Omsorgsbiblioteket har også en rekke andre korte forskningsomtaler.

Klikk her for å komme til disse.