«Så sitter de bare der helt stille og sier: – Ja, men vi kan ikke»

Publiseringsdato 23.11.2022
«Så sitter de bare der helt stille og sier: – Ja, men vi kan ikke»
Hanne Bess Boelsbjergh

Yasmin og Nabila forteller om frustrasjon, urettferdighet og løgnaktighet i møtet med kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette skyldes ikke nødvendigvis en bevisst forskjellsbehandling hos de ansatte, men etnisitet og kultur som gir utenforskap og fremmedgjøring hos brukerne. Det skriver Hanne Bess Boelsbjergh (bildet) og Kenni Hede i en ny artikkel i Tidsskrift for omsorgsforskning.