Skjerming i psykisk helsevern

Publiseringsdato 30.10.2023
Skjerming i psykisk helsevern
Niklas Gunnhem, Dagfinn Nåden og Berit Foss

Skjerming krever etisk og faglig innsikt for at det ikke skal gi tilleggslidelser. Skal skjerming fremme helse, må pasientene bli møtt med omsorg, skriver Gunnheim, Nåden og Foss i Tidsskrift for omsorgsforskning.