Skjerming i psykisk helsevern

Skjerming krever etisk og faglig innsikt for at det ikke skal gi tilleggslidelser. Skal skjerming fremme helse, må pasientene bli møtt med omsorg, skriver Gunnheim, Nåden og Foss i Tidsskrift for omsorgsforskning.

Skjerming i psykisk helsevern
Niklas Gunnhem, Dagfinn Nåden og Berit Foss
Publisert 30. oktober 2023 | Sist oppdatert 30. oktober 2023

Klikk her for å lese saken.