Slik bygger du tillit hos innvandrer-pasienten

Vær åpen om din tvil, få øyekontakt, vær nysgjerrig. En bred forståelse av den enkelte pasients skjulte byrder og overlevelsesstrategier som flyktning/innvandrer blir et klinisk instrument og et helsepedagogisk verktøy, skriver Morten Sodemann i en ny artikkel i Tidsskrift for omsorgsforskning. Han gir nå ut en lærebok om tverrkulturelle kliniske og kommunikative ferdigheter basert på erfaringene fra Migranthelseklinikken.

Slik bygger du tillit hos innvandrer-pasienten
Slik får du tillit hos innvandrer-pasienten. Foto: Shutterstock
Publisert 09. desember 2022 | Sist oppdatert 24. februar 2023

Les mer: https://bit.ly/3Bftwdw